• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

Workshop "Interpretation of the artistic design of World War II monuments"