• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava