• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

PROJEKTI

POVEĆANJE TURISTIČKE ATRAKTIVNOSTI, TURISTIČKIH PARTNERSTAVA I POSLOVNE KONKURETNOSTI TRANSNACIONALNOM KULTURNOM RUTOM "TRAGOVIMA MARŠALA"

POVEĆANJE TURISTIČKE ATRAKTIVNOSTI, TURISTIČKIH PARTNERSTAVA I POSLOVNE KONKURETNOSTI TRANSNACIONALNOM KULTURNOM RUTOM "TRAGOVIMA MARŠALA"

Fondacija “Sprofondo –Thalia” BiH, u partnerstvu sa Centrom za turistička istraživanja i studije, Novi Sad, Srbija, Centrom za razvoj turizma Rožaje, Crna Gora i Centrom za razvoj turizma Rožaje, Crna Gora sprovodi projekat “Tragovima Maršala”.

Danas su na teritoriji Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore brojni spomenici i memorijalna mjesta koja su historijski značajna i koja pripadaju zajedničkoj prošlosti: spomenici posvećeni Drugom svjetskom ratu.

Glavni ciljevi projekta Stopama Maršala su stvoriti ekonomsko održivu kulturnu rutu (itinerar) koja će povezati značajna mjesta za historiju Drugog svjetskog rata. Također, kroz projekat se stvora održiv mehanizam za buduće funkcioniranje novoformiranog turističkog proizvoda kroz formiranje modela upravljanja, umrežavanje dioničara, promociju i obuku za pripovijedanje i tumačenje.

Cilj je da se kroz projekat potakne ideja pomirenja kroz turizam stanovnika Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji će zajedno raditi na stvaranju turističke ponude u želji da se kulturni spomenici i memorijalni kompleksi iz Drugog svjetskog rata prikažu kao vrijedan dio kulturne baštine.

Glavne aktivnosti projekta su kreiranje transnacionalne kulturne rute koja će povezivati spomenike Drugog svjetskog rata. Ruta će promovisati tradicionalne kulturne vrijednosti područja na ruti, posebno gastronomske vrijednosti i tradicionalnu muziku. Aktivnost unutar projekta je formiranje Balkanske mreže dioničara staza iz WW2 iz tri zemlje koje bi upravljale rutom, baviti se razmjenom informacija o tematskim sadržajima rute i uvođenjem inovacija u interpretacije.

Ideja je kroz aktivnost putujuće izložba simbolično nazvana "Plavi voz" koja će posjetiti sve tri države i biti predstavljena u muzejima, a koja će biti posvećena fotografijama spomenika iz Drugog svjetskog rata u 3 države, popraćenim tumačenjem zajedničke borbe naroda bivše Jugoslavije za oslobođenje. Izložbe će pratiti edukativne radionice za interpretaciju umjetničkog dizajna spomenika Drugog svjetskog rata i njihovo značenje u koje će se posebno uključiti mlade.

Radionice pripovijedanja i tumačenja u tri države koje uključuju izgradnju kapaciteta ključnih dioničara na ruti o zanimljivim načinima tumačenja naslijeđa iz Drugog svjetskog rata, kao i korištenje metoda pripovijedanja prilagođenih različitim ciljnim skupinama, a sa naglaskom na mlade kako bi ih pobliže povezali s tim baština.

Jedna od aktivnosti projekta je Karta pripovijedanja digitalna karta za prikaz rute. Na ovoj karti posjetitelji mogu ukratko upoznati lokalitete i zanimljive priče o njima. Karta bi se implementirala u već postojeće web stranice turističkih organizacija općina.

Završna aktivnost projekta je konferencija koja ima za cilj da predstavi daljnju promociju i sprovođenje kulturne rute, njenu održivost kao i da proširi potencijal na druge zemlje bivše Jugoslavije.