• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

INTER CAMPUS - MALA ŠKOLA REKREATIVNOG FUDBALA