• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

PROJEKTI

INTER CAMPUS - MALA ŠKOLA REKREATIVNOG FUDBALA

PROJEKTI UČESNIKA: 100 DOB: 6-13

Fondacija „Sprofondo-Thalia“ u saradnji sa Inter Futurom iz Milana već dugih niz godina realizuje projekat pod nazivom Inter Campus – mala škola rekreativnog fudbala a dječake i djevojčice uzrasta od 6 do 13 godina.