• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

SERVIS MEDICINSKE I SOCIJALNE POMOĆI STARIM, BOLESNIM I SOCIJALNO UGROŽENIM LICIMA