• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

POVEĆANJE TURISTIČKE ATRAKTIVNOSTI, TURISTIČKIH PARTNERSTAVA I POSLOVNE KONKURETNOSTI TRANSNACIONALNOM KULTURNOM RUTOM "TRAGOVIMA MARŠALA"