• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

Likovna razgraonica - Kućice od kartona