• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

"TRAGOVIMA MARŠALA", TRANSNACIONALNA KULTURNA RUTA BiH, SRBIJE i CRNE GORE"