• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

ZANIMLJIVOSTI

REMEK DELA SOCREALISTIČKESPOMENIČKE UMJETNOSTI: 3 VANVREMENSKA OSTVARENJA  MIODRAGA ŽIVKOVIĆA

REMEK DELA SOCREALISTIČKESPOMENIČKE UMJETNOSTI: 3 VANVREMENSKA OSTVARENJA MIODRAGA ŽIVKOVIĆA

Rođen i odrastao u malom mestu Leskovac kod Lazarevca, sa porodicom se doselio u Beograd neposredno posle oslobođenja Srbije. Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu upisao je 1964. godine, smer vajarstvo koje je, nakon što je odslužio vojsku, počinje da predaje u nekoliko škola širom Srbije.

Uporedo sa profesorskom karijerom, Živković je gradio i oblikovao sopstveni, karakterističan, moćan umetnički izraz.

Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog veka, Živković je bio deo brojnih timova koji su dizajnirali spomen-komplekse širom Jugoslavije u sećanje na žrtve i događaje vezane za narodnooslobodilački rat. 

Spomenici koji su postali deo ovih memorijalnih parkova spadaju u njegova najreprezentativnija dela, a u kolektivnoj svesti postaju simbol slobode.

Njegov skulpturalni stil kod ovih spomenika, kao i u velikom broju njegovih drugih dela karakterišu oštri geometrijski apstraktni oblici koji funkcionišu kao deo prirodne lepote u kojoj se nalaze, kao da izranjaju iz samo pejzaža. Geometrijski oblici često skrivaju zagonetne poglede stilizovanih lica skrivenih unutar apstrakcija. 

Pored ostvarenja širom bivših jugoslovenskih republika, Živković je radio i u Čileu, Italiji, Nigeriji i Egiptu. 

2004. godine dobio je nagradu "Zlatni prsten" za životno delo u umetnosti i kulturi.

Miodrag Živković preminuo je 31. jula 2020. u Beogradu u 93. godini.

Preuzeto sa: https://www.nationalgeographic.rs/